วัดโตนด(ป่ายาง

สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ

การให้ธรรมะ  ชนะการให้ทั้งปวง

 เลขที่  หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเดื่อ

อำเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐

โทร. - ๓๕๓๘ - ๓๑๗๓

พระอธิการลtมัย  อตฺตทโม   เจ้าอาวาส

            วัดโตนด (ป่ายาง)  เดิมเป็นวัดร้าง ชื่อ วัดโตนดเทพนิมิต จากร่องรอยของสิ่งก่อสร้างสันนิฐานว่า น่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา   และถูกทั้งร้างจนถึงปี พ.. ๒๕๒๑  พระครูอุทุมพราลัย หรือ หลวงพ่อชม  กสฺสโป  เจ้าอาวาสวัดบางเดื่อขณะนั้น  ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์  ด้วย  เห็นว่าที่ดินของวัดร้างถูกรุกล้ำหดหายไปทุกที ๆ  จึงได้อุปสมบท กุลบุตรในท้องถิ่นเป็นพระภิกษุขึ้น ๕ รูป แล้วมารวมชาวบ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลบางเดื่อให้มาทำบุญที่วัดร้างแห่งนี้ จากนั้นก็ให้พระภิกษุทั้ง ๕รูป อยู่ประจำที่วัด เพื่อโปรดญาติโยมบริเวณนั้น  และเรียกชื่อวัดว่า "วัดโตนด ป่ายาง บางเดื่อ"  แล้วได้เริ่มสร้างเป็นวัด โดยสร้างพระอุโบสถ ขึ้นพร้อม ๆ กุฏิ และอาคารเสนาสนะ อื่น ๆ แต่เป็นที่น่าเสียดาย การสร้างพระอุโบสถ  ยังไม่สามารถสร้างให้สำเร็จได้ เพราะขาดงบประมาณ

            วัดโตนด(ป่ายาง)    เป็นที่พำนักสงฆ์ โดยไม่ได้ขอตั้งเป็นสำนักสงฆ์ โดยทางวัดได้ขอ

จดทะเบียนเป็นวัดที่มีพระภิกษุพักอาศัย มาหลายปี จนถึง วันที่ ๓๐  ตุลาคม  ..  ๒๕๓๐  จึงได้รับการจัดทะเบียนเป็นวัดที่มีพระภิกษุอาศัย มีชื่อเป็นทางการว่า "วัดโตนด"  แต่ก็ยังไม่ได้วิสุงคามสีมา เพราะพระอุโบสถยังสร้างไม่สำเร็จ           เนื่องจากในอำเภอนครหลวง ซึ่งติดต่อกับตำบลบางเดื่อ มีวัดชื่อ "วัดโตนด" เช่นกัน

และอยูไม่ไกลกันนัก จึงทำให้ญาติโยมบางกลุ่ม โดยเฉพาะชาวต่างถิ่น เกิดความสับสน   เคยมีผู้จองกฐินที่วัดโตนด (ป่าบาง)  ไว้  แต่เมื่อถึงเวลา กลับนำกฐินไปทอดที่วัดโตนด ของอำเภอนครหลวง   ชาวบ้านจึงพากันเรียกวัดโตนดแห่งนี้ว่า "วัดโตนด ป่ายาง"  และเรียนกันสืบมา  แม้ว่า จะไม่ใช่ชื่อทางการก็ตาม

            วัดโตนด(ป่าบาง)  ปัจจุบัน มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่เศษ  กำลังก่อสร้างอาคารเสนาสนะกลายอย่าง โดฑาะอย่างยิ่งพระอุโบสถ ซึ่งค้างอยู่นับ ๑๐ ปีแล้ว

            ปัญหาสำคัญของวัดโตนดอย่างหนึ่งคือ มีถนนผ่ากลางวัด  ทำให้เกิดเสียงอึกทึก และฝุ่นละอองมาก  โดยเฉพาะมีรถบรรทุก ๑๐ ล้อ วิ่งเข้าออกบ่อย ๆ เนื่องจากภายในหมู่บ้านมี การทำอิฐกันเป็นส่วนมาก   ทางวัด และพระภิกษุหวังว่า ปัญหานี้คงจะมีผู้เห็นใจช่วยแก้ปัญหาโดยเร็ววัน