" ความรู้ คู่คุณธรรม เทคโนโลยี่ล้ำ  ธรรมะนำชีวิต "


นำเที่ยว วัดโคก

หลวงพ่อเกศแก้วพิกุลทอง

หลวงพ่อนาค

เจดีย์วัดโคก

อุโบสถ์วัดโคก

อุทยานการศึกษาในวัด


 

คณะสงฆ์อำเภอบางปะหัน

ตำบทพุทเลา วัดโคก วัดนนทรีย์ วัดประมุง วัดศรีภวังค วัดผึ่งแดด

ตำบทพุทเลา วัดโคก วัดนนทรีย์ วัดประมุง วัดศรีภวังค วัดผึ่งแดด

ตำบทขวัญเมือง วัดตะเคียน วัดศาลาแดง วัดทอง วัดค่าย วัดนาค

ตำบลโพธิ์สามต้น วัดต้นสะตือ วัดโพธิ์หอม วัดจอมเกษ วัดม่วง วัดดาวคะนอง

ตำบลบางนางร้า วัดอินกัลยา วัดโตนด วัดเทพอุปการาม วัดบ้านม้า วัดโพธิ์ทอง

ตำบลหันสัง วัดดอกไม้ วัดไก่ วัดตลาด วัดบ้านแจ้ง วัดหันสัง วัดหงษ

ตำบทเสาธง วัดเสาธงใหม วัดโขดเขมาราม วัดเสาธงเก่า วัดทางกลาง วัดแก้วตา วัดบางเพลิง


 

วิทยุชุมชนคนวัดโคก

ประวัติความเป็นมา FM107.75MHz

นักจัดรายการ

ฟังรายการวิทยุชุมชน ONAIR


 

เครือข่ายพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ตำรวจภูธรอำเภอพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานพัฒนาชุมชน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองฯ

สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานสถิติ

สำนักงานเกษตร

สำนักงานปศุสัตว์

สำนักงานสาธารณสุข

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันทรเกษม

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ

ราชธานีเก่า

Ayutthaya Province

Amazing Ayutthaya

โรงพยาบาลมหาราช

ชมรมธุรกิจท่องเที่ยว


 

เครือข่ายพระพุทธศาสนา

สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒

วัดพระพุทธบาท

วัดพนัญเชิงฯ

คณะสงฆ์ อ.วังน้อย

สพศ.จังหวัด อยุธยา

วัดดาวดึงษาราม

วัดพุทธานุสรณ์

วัดเจริญธรรม

วัดธรรมิกราช

แม่กองธรรม

แม่กองบาลี

มหาจุฬา

มหามกุฏฯ

พระไทย

budpage


power by ko2000pee
www.TourTham.com


การขอรับเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด ปีงบประมาณ 2548


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะดำเนินการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2548 ถ้าวัดมีความประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนบูรณะวัดฯ

ขอได้โปรดดำเนินการดังนี้

1. จัดทำแบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะวัดฯ พร้อมภาพถ่าย ประกอบ จำนวน 4 ชุด

2. เสนอแบบขอรับเงินอุดหนุนฯ ให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการตามลำดับและนายอำเภอ พิจารณาความเห็น

3. เมื่อดำเนินการตามข้อ 2 เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเรื่องให้เจ้าคณะจังหวัดพิจารณาความเห็น ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2547

แบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะวัดฯ ขอได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือเจ้าคณะอำเภอ

 


พัฒนาเครือข่ายความรู้ คู่คุณธรรม โดย ศูนย์การเรียนชุมชนวัดโคก :: ติดต่อ  พระใบฎีกาแก้ว อรูโณ