" ความรู้ คู่คุณธรรม เทคโนโลยี่ล้ำ  ธรรมะนำชีวิต "


นำเที่ยว วัดโคก

หลวงพ่อเกศแก้วพิกุลทอง

หลวงพ่อนาค

เจดีย์วัดโคก

อุโบสถ์วัดโคก

อุทยานการศึกษาในวัด

 

ยินดีต้อนรับ

สมุดเยี่ยม

กระดานข่าว

สาระน่ารู้คู่ชาติไทย

Mail To WatKhok

ค้นหากับGooGle.com

 

คณะสงฆ์อำเภอบางปะหัน

ตำบลบางปะหัน วัดวรนายกรังสรรค์ฯ วัดเกาะเลิ่ง วัดสบสวรรค์ วัดพระงาม  วัดโตนด(ป่ายาง) วัดบางเดื่อ

ตำบลพุทเลา วัดโคก วัดนนทรีย์ วัดประมุง วัดศรีภวังค วัดผึ่งแดด

ตำบลขวัญเมือง วัดตะเคียน วัดศาลาแดง วัดทอง วัดค่าย วัดนาค

ตำบลโพธิ์สามต้น วัดต้นสะตือ วัดโพธิ์หอม วัดจอมเกษ วัดม่วง วัดดาวคะนอง

ตำบลบางนางร้า วัดอินกัลยา วัดโตนด วัดเทพอุปการาม วัดบ้านม้า วัดโพธิ์ทอง

ตำบลหันสัง วัดดอกไม้ วัดไก่ วัดตลาด วัดบ้านแจ้ง วัดหันสัง วัดหงษ

ตำบลเสาธง วัดเสาธงใหม วัดโขดเขมาราม วัดเสาธงเก่า วัดทางกลาง วัดแก้วตา วัดบางเพลิง

 

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา
      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     
FM 105.75 MHz

ประวัติความเป็นมา

นักจัดรายการ

ฟังรายการวิทยุชุมชน


คลิ๊กที่นี่...เพื่อฟังรายการต่างๆของทางสถานี
Download Windows
Media Player 9 Series

 

เครือข่ายพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ตำรวจภูธรอำเภอพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานพัฒนาชุมชน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองฯ

สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานสถิติ

สำนักงานเกษตร

สำนักงานปศุสัตว์

สำนักงานสาธารณสุข

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันทรเกษม

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ

ราชธานีเก่า

Ayutthaya Province

Amazing Ayutthaya

โรงพยาบาลมหาราช

ชมรมธุรกิจท่องเที่ยว

 

ข่าวสาร ความรู้

โทรทัศน์
ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7
ช่อง 9  ช่อง 11  itv   ยูบีซี   อีทีวี

 หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ  เดลินิวส์  มติชน ข่าวสด
คมชัดลึก  ประชาชาติธุรกิจ  
ไทยโพสต์  เดอเนชั่น ผู้จัดการ
บางกอกโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ แนวหน้า
สยามธุรกิจ สยามกีฬา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


พระใบฏีกาแก้ว อรุโณ
เจ้าอาวาส วัดโคก ตำบลพุทเลา
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐


   ๑. ชื่อ
พระใบฏีกาแก้ว ฉายา อรุโณ อายุ ๕๐ พรรษา ๑๗
วิทยฐานะ น.ธ. เอก ป.ธ. ………… วุฒิ ปริญญา……………
วัดโคก ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส

   ๒. สถานะเดิม ๖
ชื่อ นายแก้ว นามสกุล มีคุณธรรม เกิดวัน ๗ ฯ ๑ ค่ำ ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ บิดาชื่อ นายเมี่ยวฟอง แซ่หลิ่ว มารดารชื่อ นางยุพิน
นามสกุล มีคุณธรรม บ้านเลขที่ ๗๑/๙ ตำบลบ้านพานถม อำเภอพระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

   ๓. บรรพชา ๖
วัน ๖ ฯ ๑๒ ค่ำ ปีขาล ตรงกับวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙
วัดโคก ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระอุปัชฌาย์ พระครูอมรวุฒิคุณ วัดตะเคียน ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   ๔. อุปสมบท ๖
วัน ๖ ฯ ๑๒ ค่ำ ปีขาล ตรงกับวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙
วัดโคก ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระอุปัชฌาย์ พระครูอมรวุฒิคุณ วัดตะเคียน ตำบลขวัญเมือง
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการเผดิม พุทธญาโณ วัดโคก ตำบลพุทเลา
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูวินัยธรผดุงศักดิ์ วัดทอง ตำบลบางปะหัน
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   ๕. วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๐๙ สำเร็จชั้นประถมปีที่ ๗ โรงเรียนวัดใหม่อมตรส
อำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบได้ น.ธ. เอก สำนักเรียนวัดสะแล่ง
สำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดแพร่
ความรู้พิเศษ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความชำนาญการ ปาฐกถาธรรม นวกรรมการก่อสร้าง คอมพิวเตอร์

   ๖. งานปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นเจ้าอาวาส วัดโคก

พ.ศ. ๒๕๔๓ มีพระภิกษุจำพรรษา รูป สามเณร รูป ศิษย์วัด คน
พ.ศ. ๒๕๔๔ มีพระภิกษุจำพรรษา ๑๖ รูป สามเณร ๑ รูป ศิษย์วัด ๑ คน
พ.ศ. ๒๕๔๕ มีพระภิกษุจำพรรษา ๘ รูป สามเณร รูป ศิษย์วัด ๒ คน
พ.ศ. ๒๕๔๖ มีพระภิกษุจำพรรษา ๗ รูป สามเณร รูป ศิษย์วัด --๒ คน
พ.ศ. ๒๕๔๗ มีพระภิกษุจำพรรษา รูป สามเณร รูป ศิษย์วัด คน
พ.ศ. ๒๕๔๘ มีพระภิกษุจำพรรษา รูป สามเณร รูป ศิษย์วัด คน

-มีการทำวัตรสวดมนต์ เช้า-เย็น ตลอดปี
-มีการทำอุโบสถกรรมทุกกึ่งเดือน ตลอดปี
-มีพระภิกษุสวดปาฏิโมกข์ได้ จำนวน ๑ รูป
-มีระเบียบการปกครองวัดเป็นไปตามพระวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
และกฏมหาเถระสมาคม
-มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

   ๗. งานการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม (แผนกธรรม)
ประจำสำนักศาสนศึกษาวัดนนทรีย์ ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นกรรมการควบคุมการสอบธรรม ชั้นนวกภูมิ
สนามสอบอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นกรรมการควบคุมการสอบธรรมสนามหลวง
สนามสอบอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นกรรมการจัดสนามสอบธรรมนวกภูมิและธรรมสนามหลวง
สนามสอบอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม (รายงานย้อนหลัง ๓ พ.ศ.)
พ.ศ. ๒๕๔๓ นวกภูมิ สมัครสอบ ๕ รูป สอบได้ ๓ รูป สอบตก ๒ รูป
น.ธ.ตรี สมัครสอบ ๕ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก ๔ รูป

พ.ศ. ๒๕๔๔ นวกภูมิ สมัครสอบ ๙ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
น.ธ.ตรี สมัครสอบ ๘ รูป สอบได้ ๔ รูป สอบตก ๔ รูป

พ.ศ. ๒๕๔๕ นวกภูมิ สมัครสอบ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
น.ธ.ตรี สมัครสอบ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
น.ธ.โท สมัครสอบ ๔ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
พ.ศ. ๒๕๔๖ นวกภูมิ สมัครสอบ ๔ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
น.ธ.ตรี สมัครสอบ ๔ รูป สอบได้ ๓ รูป สอบตก ๑ รูป
น.ธ.โท สมัครสอบ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
พ.ศ. ๒๕๔๗ นวกภูมิ สมัครสอบ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
น.ธ.ตรี สมัครสอบ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
น.ธ.โท สมัครสอบ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป

มีวิธีส่งเสริมการศึกษา ดังนี้.
1. จัดหาหนังสือเรียนและอุปกรณ์การศึกษาพระปริยัติธรรมตามหลักสูตรครบถ้วนให้แก่
พระภิกษุ-สามเณร ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม
2. จัดพาหนะรับ-ส่ง พระภิกษุ-สามเณร ไปเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมทุกวัน
3. แจกทุนการศึกษาและมอบรางวัลให้

   ๘. งานศึกษาสงเคราะห์
ตั้ง / เพิ่มทุน การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๕ ตั้งทุนสงเคราะห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ๑ ทุน
วัดโคก ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อทุนนักเรียนชั้นประถมศึกษา บัญชีเลขที่ ๓๒๒-๒-๔๑๙๘๘๓ ธนาคารกรุงเทพ ฯ สาขาอยุธยา
ประเภทฝากประจำจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
(ห้าพันบาทถ้วน) ตามสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าที่
แจกทุนการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๓ แจกทุนสงเคราะห์นักเรียน ชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคก ตำบลพุทเลา
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวน ๗ ทุน ๆ ละ ๓๐๐ บาทรวมเป็นเงิน ๒,๑๐๐ บาท
(สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ตามบัญชีรายชื่อนักเรียน หน้าที่
พ.ศ. ๒๕๔๔ แจกทุนสงเคราะห์นักเรียน ชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคก ตำบลพุทเลา
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวน ๗ ทุน ๆ ละ ๓๐๐ บาทรวมเป็นเงิน ๒,๑๐๐ บาท
(สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ตามบัญชีรายชื่อนักเรียน หน้าที่
พ.ศ. ๒๕๔๕ แจกทุนสงเคราะห์นักเรียน ชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคก ตำบลพุทเลา
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวน ๗ ทุน ๆ ละ ๓๐๐ บาทรวมเป็นเงิน ๒,๑๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ตามบัญชีรายชื่อนักเรียน หน้าที่

พ.ศ. ๒๕๔๕ แจกทุนสงเคราะห์นักเรียน ชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคก ตำบลพุทเลา
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวน ๑ ทุน ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาทรวมเป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ตามบัญชีรายชื่อนักเรียน หน้าที่

พ.ศ. ๒๕๔๕ แจกทุนสงเคราะห์นักเรียน ชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนปฐมวิทยาคาร ตำบลบ้านใหม่
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวน ๑ ทุน ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาทรวมเป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ตามบัญชีรายชื่อนักเรียน หน้าที่

พ.ศ. ๒๕๔๕ แจกทุนสงเคราะห์นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียน ตำบลพุทเลา
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวน ๑ ทุน ๆ ละ ๖,๕๐๐ บาทรวมเป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ตามบัญชีรายชื่อนักเรียน หน้าที่

พ.ศ. ๒๕๔๕ แจกทุนสงเคราะห์นักเรียน ชั้นอุดมศึกษา
โรงเรียน ตำบล
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวน ๑ ทุน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาทรวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

รวม ๕ ปีแจกทุนสงเคราะห์นักเรียนเป็นจำนวนเงิน

อาคารสถานที่
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ถมดินจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนวัดโคก ตำบลพุทเลา
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาท)
ภาพถ่ายหน้าที่
วัสดุอุปกรณ์การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๔ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ ชุด
ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนวัดโคก ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจำนวนเงิน ๒๗๕,๗๕๐ บาท
( สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ภาพถ่ายหน้าที่

พ.ศ. ๒๕๔๕ -ปรับปรุงในอาคารศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพุทเลา(วัดโคก) กั้นห้องกระจก อลูมิเนียม ทำสำนักงาน-ติดตั้งแอร์ ๒ ตัว เป็นจำนวนเงิน ๒๒๘,๐๐ บาท
(สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ภาพถ่ายหน้าที่
-เครื่องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และโต๊ะคอมพิวเตอร์เพิ่ม จำนวน ๑๐ ชุด
พร้อมติดตั้งระบบอินเตอร์เนตให้กับศูนย์การเรียนชุมชนตำบล(วัดโคก) เป็นจำนวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท
( สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ภาพถ่ายหน้าที่

สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน
พ.ศ.๒๕๔๓–๒๕๔๕ โรงเรียนมีกิจกรรมเนื่องในวันเทศกาลต่าง ๆ เช่นวันครู, วันเด็ก วันสำคัญทางศาสนา โครงการอาหารกลางวัน และการเข้าค่าย ของกลุ่ม โรงเรียน ที่วัดโคก จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
รวมงานศึกษาสงเคราะห์เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น บาท
( หนึ่งหมื่นบาท )
ภาพถ่ายหน้าที่

   ๙. งานเผยแผ่
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้เข้ารับการอบรม เป็นพระวิปัสสนาจารย์ วัดคีรีวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้เข้ารับการอบรม เป็นพระธรรมฑูตสาย ๒ ประจำอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้เข้ารับการอบรม เป็นพระเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดคีรีวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นพระอาจารย์ สอนวิชาศีลธรรม และจริยธรรม แก่นักเรียน ในโรงเรียนวัดโคก ตามโครงการ ส่งเสริมการเรียน การสอน จริยธรรม ในสถานศึกษา -มีการแสดงพระธรรมเทศนา บรรยายธรรม ทำวัตรสวดมนต์ เจริญสมาธิ
-เป็นเทศนาอบรมสั่งสอนเยาวชนและประชาชนในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ -มีการทำพิธีมาฆบูชา เป็นประจำทุกปี มีผู้ร่วมเข้าประชุมทำพิธี พระภิกษุ-สามเณร รูป ประชาชน ๑๒๐ คน
-มีการทำพิธีวิสาขบูชา เป็นประจำทุกปี มีผู้ร่วมเข้าประชุมทำพิธี พระภิกษุ- สามเณร รูป ประชาชน ๑๔๐ คน
-มีการทำพิธีอาสาฬหบูชา เป็นประจำทุกปี มีผู้ร่วมเข้าประชุมทำพิธี พระภิกษุ- สามเณร รูป ประชาชน ๑๕๐ คน
-มีการทำพิธีอัฐมีบูชา เป็นประจำทุกปี มีผู้ร่วมเข้าประชุมพิธี พระภิกษุ-สามเณร รูป ประชาชน ๑๒๐ คน
-มีการอบรมด้านศิลธรรม จริยธรรม คุณธรรมแก่พระภิกษุ-สามเณร ตลอดมา -มีการฝึกและปฏิบัติการเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้แก่พระภิกษุ-สามเณร และฆารวาส ทุกวันธรรมสวนะ
-ให้การสนับสนุนและส่งพระภิกษุ ไปสอนจริยธรรม และวิชาพระพุทธศาสนาให้แก่นักเรียน ในโรงเรียนวัดโคก
-มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแผ่ ให้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์ในการเผยแพร่ศีลธรรมและจริยธรรมในที่ต่าง ๆ
-มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแผ่ ให้ความร่วมมือกับทางราชการในการเผยแพร่ศีลธรรมและจริยธรรมในที่ต่าง ๆ

   ๑๐. งานสาธารณูปการ
การก่อสร้าง
พ.ศ. ๒๕๔๔ สร้างศาลาทรงไทยประยุกต์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น พื้นปูกระเบื้อง กว้าง เมตร ยาว เมตร ภายในศาลา ฯ มีห้องน้ำปูกระเบื้อง ๑๐ ห้อง
เป็น เงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ภาพถ่ายหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๔๔ สร้างกุฏิกรรมฐาน คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นปูกระเบื้อง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร ภายในศาลา ฯ มีห้องน้ำในตัวปูกระเบื้อง ๑ ห้อง จำนวน ๕ หลัง
เป็น เงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ภาพถ่ายหน้าที่

งานบูรณปฏิสังขรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๔ บูรณปฏิสังขรณ์ อุโบสถ ทางวัดได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ให้สำนักงานโบราณสถานคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา จัดส่งนายช่างมาตรวจสอบ ออกแบบการบูรณะ ประมาณการราคา และควบคุมการซ่อมแซมอุโบสถ เป็นการอนุรักษ์ศิลปะรูปทรงสถาปัตยกรรมโบราณ ของโบสถ์ไว้
พร้อมปิดทองพระประธานในโบสถ์
เป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาท)
ภาพถ่ายหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๔๕ บูรณปฏิสังขรณ์ พระเจดีย์เก่า โดยได้ดีดองค์พระเจดีย์ให้สูงขึ้นจากฐานเดิมที่จมดินอยู่ ประมาณ ๒.๕๐ เมตร บูรณซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นเงิน ๒๕๔,๖๒๖ บาท(สองแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบสองบาท)
ภาพถ่ายหน้าที่
รวมการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ( เจ็ดล้าน บาท )

มีการพัฒนาวัดดังนี้
(ก) รักษาความสะอาดภายในวัด ปลูกต้นไม้ จัดภูมิทัศน์ ปลูกสวนสมุนไพร
(ข) เขตอุทยานการศึกษา
(ค) การดูแลสมบัติของวัด การดูแลโบราณวัตถุ
๑๑. งานสาธารณะสงเคราะห์
พ.ศ.๒๕๒๖ ได้บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ถึงปัจจุบันเป็นจำนวน ๔๕ ครั้ง ได้บริจาคเงินมูลนิธิสายใจไทย โรงพยาบาลโรคเรื้อน ผ้าป่าพุทธมณฑล โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน
รวมทุกรายการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

   ๑๑. งานในหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลพุทเลา
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพเลขานุการเจ้าคณะพระสังฆาธิการ” รุ่นที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางปะหัน

๑๓. งานพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการประชุมพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนาชุมชน
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้เข้ารับการอบรมพระสังฆาธิการหลักสูตรการบริหารทั่วไป
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารและการจัดการวัด


พัฒนาเครือข่ายความรู้ คู่คุณธรรม :: ติดต่อ  พระใบฎีกาแก้ว อรูโณ

ศูนย์การเรียนชุมชนวัดโคก ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220


กลับไปหน้าหลักวัดโคก...
กลับไปหน้าแรก <<< WatKhok.com >>>