" ความรู้ คู่คุณธรรม เทคโนโลยี่ล้ำ  ธรรมะนำชีวิต "


นำเที่ยว วัดโคก

หลวงพ่อเกศแก้วพิกุลทอง

หลวงพ่อนาค

เจดีย์วัดโคก

อุโบสถ์วัดโคก

อุทยานการศึกษาในวัด


ยินดีต้อนรับ

สมุดเยี่ยม

กระดานข่าว

สาระน่ารู้คู่ชาติไทย

Mail To WatKhok

ค้นหากับGooGle.com

 

คณะสงฆ์อำเภอบางปะหัน

ตำบลบางปะหัน วัดวรนายกรังสรรค์ฯ วัดเกาะเลิ่ง วัดสบสวรรค์ วัดพระงาม  วัดโตนด(ป่ายาง) วัดบางเดื่อ

ตำบลพุทเลา วัดโคก วัดนนทรีย์ วัดประมุง วัดศรีภวังค วัดผึ่งแดด

ตำบลขวัญเมือง วัดตะเคียน วัดศาลาแดง วัดทอง วัดค่าย วัดนาค

ตำบลโพธิ์สามต้น วัดต้นสะตือ วัดโพธิ์หอม วัดจอมเกษ วัดม่วง วัดดาวคะนอง

ตำบลบางนางร้า วัดอินกัลยา วัดโตนด วัดเทพอุปการาม วัดบ้านม้า วัดโพธิ์ทอง

ตำบลหันสัง วัดดอกไม้ วัดไก่ วัดตลาด วัดบ้านแจ้ง วัดหันสัง วัดหงษ

ตำบลเสาธง วัดเสาธงใหม วัดโขดเขมาราม วัดเสาธงเก่า วัดทางกลาง วัดแก้วตา วัดบางเพลิง

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา
      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     
FM 107.75 MHz

ประวัติความเป็นมา

นักจัดรายการ

ฟังรายการวิทยุชุมชน


คลิ๊กที่นี่...เพื่อฟังรายการต่างๆของทางสถานี
Download Windows
Media Player 9 Series


เครือข่ายพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ตำรวจภูธรอำเภอพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานพัฒนาชุมชน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองฯ

สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานสถิติ

สำนักงานเกษตร

สำนักงานปศุสัตว์

สำนักงานสาธารณสุข

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันทรเกษม

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ

ราชธานีเก่า

Ayutthaya Province

Amazing Ayutthaya

โรงพยาบาลมหาราช

ชมรมธุรกิจท่องเที่ยว


ข่าวสาร ความรู้

โทรทัศน์
ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7
ช่อง 9  ช่อง 11  itv   ยูบีซี   อีทีวี

 หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ  เดลินิวส์  มติชน ข่าวสด
คมชัดลึก  ประชาชาติธุรกิจ  
ไทยโพสต์  เดอเนชั่น ผู้จัดการ
บางกอกโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ แนวหน้า
สยามธุรกิจ สยามกีฬา

 

 

 

 

 

 


   วัดโคก
ความรู้ คู่คุณธรรม ใช้เทคโนโลยี ทำนุพระศาสนา
เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ ๐-๓๕๗๑-๓๒๙๐, ๐-๙๙๒๔-๒๗๔๘

  วัดโคก มีที่ดิน ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๓๖ ตารางวา บริเวณวัดด้านทิศใต้ ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ติดกับที่ดินของชาวบ้าน ทิศตะวันออกติดกับถนนและคลองชลประทาน ยังได้ปันที่ดินในบริเวณวัดให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนประถมศึกษา คือโรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๖ ไร่ ๒ งาน ๓๖ ตารางวา
  จากประวัติที่พอจะสืบได้ วัดโคก สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ประมาณ พ.ศ. ๒๒๙๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐ ได้เป็นที่บำเพ็ญบุญกุศลของศาสนิกชนสืบมา

 พระใบฎีกาแก้ว
อรุโณ เจ้าอาวาสวัดโคก

  พระอาจารย์ผู้ทำงานอุทิศตน เพื่องานพระพุทธศาสนา และงานชุมชน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของวัด และประชาชนชาวตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 กิจกรรมเวียนเทียน
ถวายเป็นพุทธบูชา

กิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในโอกาสวันสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ทั้งไกลและใกล้มาร่วมกิจกรรมเวียนเทียนกันโดยพร้อมเพรียง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

 หลวงพ่อนาค
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่วัดโคก

พระพุทธรูปศิลปะลพบุรี อายุนับพันปี ของดีคู่บารมีวัดมาช้านาน คงความเป็นเอกลักษณ์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวตำบลพุทเลา ในประเทศไทยมีเพียงสององค์เท่านั้น มีผู้มาสักการะของพรโดยไม่ขาดสาย

  ความภาคภูมิใจ

วัดโคก ได้รับประกาศให้เป็น อุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี ๒๕๔๗ พระใบฎีกาแก้ว อรุโณ เจ้าอาวาสวัดโคก ได้เข้ารับเกียรติบัตร จากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ฯ ที่ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗

 ศูนย์การเรียนรู้
เพื่อคณะสงฆ์ และชุมชน

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับในชุมชน ให้ได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง เป็นการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน สอดคล้องกับความเป็นเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์

 สิ่งปลูกสร้างอาคารสถานที่

อาคารและเสนาสนะของวัดโคก มี พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ หอฉัน อย่างละ ๑ หลัง และมีกุฏิสงฆ์จำนวน ๘ หลัง กุฏิพระกรรมฐาน ๕ หลัง หอระฆัง และฌาปนสถาน อย่างละ ๑ หลัง มีซุ้มประตูทางเข้าวัด และเป็นที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพุทเลา

ข่าวสารงานพระศาสนา

ข่าวคณะสงฆ์กรุงเก่า

ผลการสอบนักธรรมชั้นตรี๔๗
 
 

ข่าวสำนักงาน
พระพุทธศาสนา
พระนครศรีอยุธยา

ขอรับเงินอุดหนุน
 
 

ข่าวคณะสงฆ์
อำเภอบางปะหัน

xxx
 
 

ข่าว กศน.

xxx
 
 

 

 


พัฒนาเครือข่ายความรู้ คู่คุณธรรม :: ติดต่อ  พระใบฎีกาแก้ว อรูโณ

ศูนย์การเรียนชุมชนวัดโคก ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220


กลับไปหน้าหลักวัดโคก...
กลับไปหน้าแรก <<< WatKhok.com >>>